V KUPA razkrivamo sistemske izzive in komunikacijske odklone. In zakaj to počnemo? Ker smo na podlagi 30-letnih izkušenj v komuniciranju, od tega polovico v množičnih medijih in polovico v podjetništvu, še kako prepričani, da je KUDO prvi pogoj za dolgoročen uspeh podjetja. Kajti le v komunikacijsko ugodnem delovnem okolju lahko “uspevajo” zadovoljni zaposleni, ki “ustvarjajo” zadovoljne stranke. Vse ostalo je manipulacija na kratek rok.

Na uvodne zavrnitve ob ponudbi komunikacijskih usposabljanj, češ, saj tega ne potrebujemo, smo odgovorili z dodatnimi storitvami: kvalitativnimi raziskavami KUPA.  Zdaj vam ponujamo troje: lahko samo komunikacijsko usposabljanje, lahko samo raziskave Prvi vtis, Skriti kupec, KUDO in Balkanski trgi. Ali pa preplet obojega!

Izdelali smo splošne KUPA programe za učinkovito komuniciranje, upravljanje časa, vodenje ljudi in izvajanje projektov. Program KUDO 21 zajema tako rekoč vsa področja komuniciranja, ki vplivajo na poslovne izide organizacij ne glede na dejavnost in lastništvo. Na podlagi izkušenj smo pripravili posebne komunikacijske programe za posamezne dejavnosti: energetika, komunala, trgovina, turizem, javni sektor, idr.

Sodelujemo s tistimi, ki se pomena pravočasne zaznave sistemskih izzivov zavedajo, so se pripravljeni o njih pogovoriti, prisluhniti našim predlaganim rešitvam in so za komunikacijsko usposabljanje pri odpravljanju odklonov pripravljeni vlagati v svoje ljudi. Verjamemo v KUDO. Če verjamete tudi vi, potem … Ja, potem lahko svet, tudi v velikih in majhnih ter srednjih poslovnih sistemih skupaj obračamo na bolje.

Za boljšo komunikacijo, za boljše odnose, za boljši sistem! To je naše vodilo. Če se v njem prepoznate, bomo veseli sodelovanja z vami!

Povpraševanje