Individualna svetovanja nudimo menedžerjem, vodjem in izbranim sodelavcem v posamezni organizaciji ter tudi fizičnim osebam. Tovrstna komunikacijska usposabljanja in menedžerska svetovanja opravljamo na podlagi formalne izobrazbe ter 30-letnih izkušenj v komuniciranju in podjetništvu, na podlagi vodenja ekip tako v zasebnem in javnem sektorju.

Za podjetja

Na podlagi opravljene raziskave Prvi vtis in komunikacijskih izobraževanj podrobneje spoznamo tudi sistemske izzive in komunikacijske odklone. Zato lahko posameznim naročnikom naših storitev ponudimo tudi individualno svetovanje z iskanjem ustreznih rešitev za sistemske izzive in komunikacijske odklone na ravni vodij oddelkov, sektorjev, služb in vrhnjega menedžmenta. Sodelovanje poteka na podlagi sklenjene pogodbe za obdobje najmanj 6 mesecev z dogovorjenimi kazalci merjenja uspešnosti.

Dogovorite se za sestanek

Za osebe

Sodelovanje s posamezniki v naši poslovni enoti v Celju ali na lokaciji po dogovoru z vami poteka na podlagi individualnih svetovalnih ur, ki jih ovrednotimo v okviru prvega sestanka glede na dinamiko, obseg in vsebino svetovanja. Področje sodelovanja dorečemo glede na vaše potrebe in želje: krizno komuniciranje, nastopanje v javnosti, komuniciranje z mediji, moje komuniciranje in odnosi, obvladovanje stresa z energetskimi vajami…  Konkretno komunikacijsko vsebino dorečemo na prvem brezplačnem seznanitvenem sestanku.

Dogovorite se za sestanek
Povpraševanje