U KUPA otkrivamo sistemske izazove i komunikacijska odstupanja. I zašto to radimo? Jer smo posle 30-godišnjih iskustava u komunikacijama, od toga polovinu časa u medijima polovinu pa u preduzetništvu, više nego sigurni da je KUDO prvi uslov za dugoročni uspeh preduzeća. Jedino u komunikaciono zadovoljnom radnom okruženju su i zaposleni zadovoljni i takvi zaposleni posle »reprodukuju« zadovoljne klijente. Sve ostalo je manipulacija kratkog dometa.

Na uvodna odbijanja naše ponude komunikacijskog tečaja u stilu, sada to ne trebamo, smo odgovorili sa dodatnim uslugama, kakvo je kvalitativno istraživanje KUPA. Sada vam nudimo tri mogućnosti: samo komunikacioni »trening«, ili samo istraživanje »Prvi utisak«, »Skriveni kupac«, KUDO i tržišta Jugoistočne Evrope. Ili sve zajedno!

Kreirali smo opšte KUPA programe za efikasnu komunikaciju, upravljanje vremenom, vodjenje zaposlenih i implementaciju projekata. Program KUDO 21 obuhvata praktično sve oblasti komunikacije koje utiču na poslovne rezultate organizacije bez obzira na njene aktivnosti i vlasništvo. Na osnovu iskustva smo pripremili specifične komunikacijske programe za pojedinačne delatnosti: energetiku, komunalne usluge, trgovinu, turizam, javni sektor, itd.

Saradjujemo i obrazujemo one koji su svesni važnosti pravovremeneg otkrivanja sistemskih izazova u preduzeću, spremni su da o njima razgovaraju, poslušaju naša predložena rešenja i ulože u obrazovanje svojih zaposlenih na komunikacijskom »treningu«, da bi se eliminisale eventualne devijacije u komunikacijama. Verujemo u KUDO. Ukoliko verujete i vi, onda…Da, onda svet, kako u velikim tako i u malim i srednjim poslovnim sistemima možemo okrenuti zajedno na bolje.

Za bolju komunikaciju, za bolje odnose, za bolji sistem! To je naš osnovni smer poslovanja, životnog opredeljenja i obrazovanja. Ako se u njem i vi prepoznate bit će nam drago saradjivati sa vama!

POTRAŽNJA