Individualna savetovanja nudimo menadžerima, rukovodećem kadru  i odabranim saradnicima u pojedinim organizacijama kao i fizičnim osobama. Takva komunikaciona obuka i menadžerske konsultacije odvijaju se na bazi formalnog obrazovanja predavača  i 30 godina iskustva u komunikaciji i preduzetništvu, zasnovanog na timskom menadžmentu kako u privatnom tako i u javnom sektoru.

Za preduzeća

Na osnovu obavljenog istraživanja »Prvi utisak«i komunikacijskog obrazovanja, otkrivamo više o sistemskim izazovima i komunikacijskim odstupanjima u preduzeću odnosno organizaciji.  Na toj osnovi nudimo vam individualna savetovanja za menedžere i vlasnike na jednoj strani a takodje komunikacijska usavršavanja za zaposlene na drugoj. Saradnja se odvija na osnovu zaključenog ugovora na period od najmanje 6 mjeseci sa dogovorenim pokazateljima merenja rezultata uspešnosti.

Dogovorite se za sestanek

Za pojedince

Komunikacijska saradnja sa pojedincima u našoj poslovnoj jedinici u Celju ili na lokaciji u dogovoru s vama, odvija se na osnovu individualnih sati savetovanja, obim kojih dogovorimo tokom prvog sastanka. Oblast i količinu saradnje odredimo prema vašim potrebama i željama: krizna komunikacija, javni nastup, komunikacija sa medijima, moja komunikacija i odnosi, kontrola stresa uz pomoć energetskih vežbi … Konkretni komunikacijski sadržaj će biti odredjen na prvom informativnom sastanku, koji je u našoj jedinici u Celju besplatan.

Dogovorite se za sestanek
POTRAŽNJA