Reakcije nekih učesnika naših seminara u različnim preduzećima i javnom sektoru

Svidjale su mi se teme, dinamika nastupanja i  interaktivnost.

Aleš Klement, Loterija Slovenije

Sveobuhvatan sadržaj na primerima iz prakse.

Mavricija Batič, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Seminar je bio pripremljen na osnovu istraživanja realne situacije u preduzeću i predstavljena su nam bila usmerenja sa koristnim rešenjima.

Boštjan Salobir, Thermana Laško

O kvalitativnom istraživanju KUPA Prvi utisak

»Uz vašu pomoč smo dobili u okviru analize Prvog utiska toliko koristnih informacija o nama, da imamo sada puno  posla, kako sve to da realiziramo. Drago nam je, da smo dobili sve te informacije i da ste nam pomogli, da dodjemo do ideja, kako realizirati poboljšanja. Analizu Prvi utisak priporočila bi svima, koji žele zaista saznati, kako jih prihvataju i vide njihovi klienti.“ VŠR – Visoka šola za računovodstvo in finance, januar 2019.

mag. Darinka Klemenšek, dekanja VŠR, Visoka šola za računovodstvo in finance

O kvalitativnom istraživanju KUPA Skrivena stranka

„Velika hvala, moram vam prvo reći. Baš polako sam sve pročitao. Ogroman posao ste napravili i verujem, da ćemo  zbog saradnje sa vama naše poslovanje i kontaktiranje sa strankama unaprediti i poboljšati,“ zapisal je direktor AUDIO BM Franci Urankar.

Na završetku kvalitativnog istraživanja Skriveni posetilac OKC: » Zahvaljujemo vam za kvalitetno obavljen posao. Pokazali ste nam stvari, koje sami često ne vidimo. Zaključci vašeg istraživanja  su nam pokazali šta radimo dobro, a takodje, na kojim područjima još ima mesta za poboljšanje naših usluga. Poseban značaj za nas ima analiza rezultata, jer ćemo na osnovu nje izvesti dodatna usavršavanja i prilagoditi nacrt razvoja kompetenca zaposlenih,“ zapisala je direktorica OK Celje mag. Polona Rifelj u novembru 2016.

mag. Polona Rifelj, direktorica Osrednje knjižnice Celje, Osrednja knjižnica Celje

Pozdravljena gospodja Biserka, u ime naše šefice zahvaljujem vam za odličan seminar.

Ingrid Maršič, Samostojna strokovna delavka | Senior Expert Kadrovsko področje | HR Department Luka Koper, d. d.

… U toj prilici želela bih, da pohvalim vaš seminar, jer sam čula nekoliko dobrih ideja, koje će mi svakako pomoči kod posla sa ekipom.“

Mateja Jereb, Direktorica poslovne enote Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d. v. z. PE Ljubljana 1000 Ljubljana

Feedback još od nekoliko učesnica naših seminara KUPA komunikacije:

Ekipa šefova odeljenja i sektora u preduzeću Simbio iz Celja:

Seminar je praktički usmeren i jako dobro je prezentiran sadržaj komunikacijskih tema.

Mojca Tolič-Kukovec, Simbio

Uz pomoč konkretnih primera iz poslovnog sveta dosta se naučiš.

Maja Papič Lindič, Simbio

Seminar ti otvori nov pogled na vodjenje i saradnju saradnika.

Tadej Ferlež, Simbio

Je stručno pripremljen seminar, sa konkretnim primerima iz života, pokriva više područja, od komunikacija i marketinga do psihologije.

Miloš Milovanović, Simbio

Dobit ćete nova znanja, potrebna za rukovodjenje ljudima.

Boštjan Jelenko, Simbio

Jako koristno i direktno upotrebljivo.

Tina Kramer, Simbio

Učesnici seminara Vodja kao efikasan komunikator rekli su:

»To što sam danas čula i naučila ću več sutra moći  korisno upotrebiti.

_testimonial]

Shvatio sam, da bi morao kao rukovodilac  više deliti zadatke, više aktivno poslušati i manje popuštati. 

Sad znam; ako želim motivisati saradnike najpre moram biti sam dovoljno motivisan.

Slušajuči interesantne primere imao sam pred očima slične situacije i pronašao nekoliko odgovora za sebe…«

POTRAŽNJA