Zašto KUPA istraživanje?

Da li se usudjujete staviti ispred sebe ogledalo  sa našim »Prvim utiskom«? Možda se i sami pitate, kakve su naše ključne komunikacijske greške u kontaktu sa našim klijentima, posebno u pogledu sigurnosti, fleksibilnosti i profesionalnosti naših službi i zaposlenih, koji su u »prvoj liniji« kontakta sa potencijalnom strankom?

Želite li saznati kako se jednostavno i uspešno dodje do promena u preduzeću  uvođenjem brzih ili radikalnih poteza u kompaniji?

Zašto imate toliko bolovanja i visok nivo fluktuacije zaposlenih? Možda je odgovor u KUDO, čega kod vas verovatno  nije dovoljno?

Želite li da upoznate skrivene sistemske izazove u preduzeću  i njihovim neutralisanjem ili smanjivanjem  olakšate zaposlenima rad, što će sigurno posledično prouzrokovati i bolja iskustva vaših klijenata sa vama?

Sa svojim proizvodima i uslugama krišom gledate na druga tržišta, Slovenije ili EU?  Možda se pitate da li vaši dobavljači, agenti i poslovni partneri na pravi način predstavljaju vaše proizvode i usluge, to jest  na način kako bi vi želeli ili kako ste se sa njima dogovorili da rade? I šta radi vaša konkurencija u Sloveniji i šta u drugim državama Jugoistočne Evrope ?

Veruju nam

Oni koji su nam verovali, hrabro su postavili ogledalo ispred sebe i dobili jasan odgovor o identifikovanim sistemskim izazovima i komunikacijskim odstupanjima u svom kolektivu i kompaniji.

„Zašto su mnogi zaposleni u našoj firmi nezadovoljni sa ponudjenom užinom,“ hteli su proveriti u firmi Odelo Slovenija.

„Da li i koliko dobro komuniciramo sa našim posetiocima,“ su uz pomoč KUPA proverili u termalno-banjskom kompleksu Thermana Laško.

„Da li nudimo našim gradjanima dosta dobre usluge,“ hteli so saznati uz pomoč KUPA u Opštini Slovenske Konjice.

„Da li našim posetiocima biblioteke nudimo zadovoljavajuću  pomoć u slučajevima kada želiju doći do naših e-materijala  (knjiga,  novina….), “ proveravali so u Osrednji knjižnici Celje.“

„Kako brza i komunikacijsko efektivna je naša usluga, kada se stranke odlučiju  za grijanje na plin,“ medju ostalim su se pitali u Energetiki Celje.

„Da li budući preduzetnici dobiju odgovarajuću i kvalitetnu informaciju  kada obidjeju VEM kancelarije, koje su i inače zamišljene da jim pomagaju (danas SPOT tačke), „proverili su u javnoj agenciji Spirit.

Da li je potencijalni kandidat za koriščenje aparata za sluh  jednako kvalitetno tretiran u svim našim predstavništvima  širom Slovenije,“ odlučili su proveriti u Audio BM iz Ljubljane.

„Sa kakvim sistemskim izazovima i komunikacijskim odstupanjima se susreću posetioci  naše spletne trgovine,“ hteli su saznati u Petrolu iz Ljubljane.

Osamnest meseci  smo kvartalno pratili  kvalitet komuniciranja energetskih kancelarija za preduzeće ECE iz Celja.

Vrste kvalitativnih istraživanja

Prvi utisak

je predvidjen za našu ad hoc ocenu komunikacije sa klijentima i ukupnog kvaliteta pružanja usluga u kompaniji. To znači da vam jednostavno postavimo ogledalo. Namera nam je da otkrijemo  sistemske izazove na nivou kompanije ili organizacije, kao i devijacije komuniciranja zaposlenih i na kraju vam ponudimo i rešenja. Istraživanje Prvi utisak izvodi samo jedna osoba, koja ima sve potrebne kvalitete ( višegodišnja iskustva u teoriji i praksi komuniciranja, posebna iskustva iz delatnosti koja se istražuje i slično)   da bi odkrila prave probleme u komuniciranju ili sistemskim ograničenjima u kolektivu. Istraživanje se izvodi  u najviše 10 različitih lokacija (poslovnih jedinica) i sa do 4 komunikacijska kanala (reakcije vaših službenika na društvene mreže, po telefonu, e-mailom i ličnim kontaktom).

Skriveni kupac

je istraživanje koje je prvenstveno usmereno na uslužne delatnosti. U ovom istraživanju, dogovorene su i koordinirane situacione provere na terenu sa naručnikom. U istraživanje su uključeni i neki od naših spoljnih saradnika, koje smo obučili preko našega KUPA portala i putem usnih informacija . Po pravilu nas unapred obavestite o željenim reakcijama vaših zaposlenih   i očekivanim sadržajem odgovora. Na osnovu popunjenih upitnika tokom rada na terenu, vam pripremimo izvještaj o rezultatima istraživanja i skrenemo pažnju na uočene fluktuacije između očekivanog i stvarnog ponašanja zaposlenih.

KUDO klima

je istraživanje koje se sprovodi na osnovu posebno prilagođenog upitnika o zadovoljstvu zaposlenih internom komunikacijom i odnosima unutar organizacije. Na osnovu rezultata naručniku predlažemo rešenja, a u ulozi konsultanata možemo učestvovati u pripremi potrebnih propisa, rešavanju poremećenih  odnosa i poboljšanju radne klime, te kreirati KUDO – komunikacijsku idealnu radnu sredinu (na slovenačkom KUDO znači: komunikacijsko ugodno delovno okolje).

Tržišta Jugoistočne Evrope i Slovenije

je istraživanje, koje obavimo u saradnji sa kolegama iz regiona bivše Jugoslavije i Bugarske ili našim partnerima u Sloveniji, vama pa prezentiramo kakve su mogućnosti plasmana vaših proizvoda i usluga na ovim tržištima . Ukoliko ste već na nekom od ovih tržišta sa metodom »skrivenog kupca« proverimo kvalitet vaših zastupnika, agenata ili budućih poslovnih partnera.

Anketiranje

Obezbedimo vam pripremu, izvodjenje anketiranja na terenu, obradu podataka i prezentaciju završnoga izveštaja. Ankete unosimo  promptno  na naš portal tako da naručnik ima neposredan pristup sadržajima sa terena.

POTRAŽNJA