Od maja 2015. do danas smo u KUPA komunikacijama pripremili više komunikacionih i menadžerskih sadržaja. Na osnovu implementacije kvalitativnog istraživanja »Prvi utisak« i »Skriveni kupac« , kao i iskustva u rukovodjenju ljudima u javnom i privatnom sektoru, te u 30-godišnjem radu u oblasti komunikacija, smo razvili vlastite programe. Nazvali smo ih PROGRAMI KUPA.

Podelili smo ih na OPŠTE koji su namijenjeni različitim kompanijama i SPECIJALNE , koji su prilagođeni ciljnim grupama, to jest pojedinačnim delatnostima, kao što su: energija, komunalne usluge, turizam, javni sektor.

Na osnovu našeg teorijskog znanja i praktičnog iskustva, smo u KUPA AKADEMIJI ujedinili 4 teme efikasnosti, koji prema naših istraživanjima predstavljaju najveći izazov u funkcionisanju organizacija. Naš poseban proizvod je KUDO KARTANJE – izdali smo paket od 21 komunikacione kartice, koje pokrivajući sve ključne oblasti poslovanja bilo koje organizacije, bilo u javnom ili privatnom sektoru. To su naši posebni i ključni proizvodi, koje smo sami dizajnirali u okviru KUPA programa.

U KUPA takodjer saradjujemo sa proaktivnim i kreativnim pojedincima i kompanijama. Tako nastaju naši PARTNERSKI PROGRAMI.

KUPA akademija

je četvoromesečni program za kompanije i grupu pojedinaca koji uključuje kombinaciju eKUPA portala i seminara u prostorima kompanije, iz četiri područja na temu EFIKASNOST: efikasna komunikacija, efektivno upravljanje vremenom, efikasno upravljanje ljudima i efikasna implementacija projekata. Program izvodimo za najmanje 6 registrovanih osoba. U okviru grupe ih je, zbog načina obrazovanja i rada u grupi, najviše 15.

Pošaljite upitnik na: info@kupa.si i mi ćemo Vas kontaktirati i prilagoditi ponudu vašim potrebama. Cena za grupu zaposlenih do maksimalno 15 osoba iznosi 1.100 eura mjesečno (bez PDV-a, KUPA je porezni obaveznik). Ovo je u slučaju 15 prijavljenih 73 eura po zaposlenom u jednom mjesecu ili za ceo program 292 eura.

U toku programa se vaša grupa zaposlenih obučava da efikasno komunicira (sa klijentima i spoljnim akterima kompanije), što se ogleda, izmedju ostalog i u manjem broju pritužbi kupaca i poboljšanju radne atmosfere. U mogućnosti smo da ih usavršimo za efikasno upravljanje vremenom, što se odražava u povećanju pojedinačne produktivnosti. »Naoružamo« ih sa veštinama i tehnikama za trenutnu upotrebu pri uspešnom vodjenju zaposlenih – pogodno za srednji menadžment. Na kraju, svi učesnici koristeći odredjen praktićan primer, kojega izvedu sami do kraja, se upoznaju i sa metodologijom rada u Gruču ili Scramu u okviru uslužne aktivnosti.

KUPA AKADEMIJA je takođe moguća u obliku 3 radionice, cena jedne je u ovom slučaju 1.200 eura (bez PDV-a). U posebnom razgovoru sa naručnikom , možemo zajednički identificirati neke ključne naglaske u oblasti efikasne komunikacije, upravljanja vremenom i vodjenja tima. Osim toga, pomažemo se u toku izvodjenja programa i sa našim KUDO karticama, a u obrazovanje i učenje, kroz različne vežbe i testove uključujemo i sadržaje iz naše eKUPA učionice. U cenu nisu ukljućeni putni troškovi.

Opšti programi

VODJA KAO USPEŠAN KOMUNIKATOR – VODJA KAO EFIKASAN KOMUNIKATOR

Program za srednje rukovodeći kadar u kompanijama. Dakle, pre svega za one, koji moraju što kvalitetnije da prenesu strateške informacije sa sastanka rukovodstva na svoje podredjene osebe.

UPRAVLJANJE PROJEKTIMA U USLUŽNIM DELATNOSTIMA

Upravljanje projektima – fokusiranje na komunikacione veštine, razlika između tradicionalnog i agilnog pristupa, vodjenje projektnog tima, te detaljno uvođenje i implementacija agilne metode Scrum ili Gruč (4 radionice u 1 mjesecu).

KONTROLA STRESA SA KOMUNIKACIJOM I ENERGIJOM

Opšti program za sve delatnosti u okviru brige o zdravlju i bezbednosti na radnom mestu. Naglasak je na komunikaciskom pristupu i učenju unutrašnjih i energetskih vežbi za protok energije i uspešne komunikacije.

USPEŠNO UPRAVLJANJE VREMENOM

Predstavljamo vam različite teorije i prakse raspolaganja ograničenom vremenom. Detaljnije obrađujemo »GTD pristup – Uradimo to«, kojega uspešno koristimo i mi u KUPA pri našem radu i aktivnostima. Već sledeći dan možete postati „šef svog vremena“

EFIKASNA KOMUNIKACIJA SA KLIJENTIMA

Vežbe pripremimo koristeći poslovnu praksu različnih kompanija. Praktično ponašanje zaposlenih smo detaljno upoznali u okviru različitih istraživanja (imamo uradjene programe iz oblasti energetike, komunalnih usluga, turizma, bibliotekarstva, preduzetničkog sektora, javnih institucija u oblasti obrazovanja i zapošljavanja). Primere iz svakodnevnog ponašanja poslovnog sveta dopunimo predstavljanjem metoda komunikacije i drugih tehnika koje zaposleni mogu odmah koristno upotrebljavati pri svojem radu.

KUDO 21 – POSEBNI PROGRAM KUDO »IGRANJA KARATA«

21 komunikacionu temu smo predstavili takodje na štampanim KUDO karticama (na engleskom, nemačkom – po potrebi pripremit ćemo ih i na srpskom), koje kao posebnu metodu koristimo u realizaciji radionica na 21 temu, koje predstavljaju izazov (u komunikaciji i odnosima) u svakoj organizaciji, kako u javnom tako i u privatnom sektoru.

Zanima me / voleo bi nešto više saznati o tome

Specijalni programi

KOMUNIKACIJA TRGOVCA SA STRANKAMA

Program je prilagođen trgovcima koji su u direktnom kontaktu sa kupcima, pogotovo kada neposredno prodaju robu kupcima i pri radu na blagajni.

KOMUNIKACIJA SA HOTELSKIM GOSTIMA

Program je razvijen na osnovu naših istraživanja, a namenjen je turističkim radnicima,  ne samo menadžerima već i drugim zaposlenim u oblasti hotelskog i banjskog turizma.

KOMUNIKACIJA SA POSETIOCIMA TURISTIČKO INFORMACIONIH  CENTARA

Program, u kojem je akcenat na kontaktu sa domaćim i stranim gostima, te reagovanju zaposlenih u Turističko informacionim centrima na pružanju prave i potpune informacije gostima o ponudi odredjenog lokaliteta:  ugostiteljskoj, turističnoj, kulturnoj…

KOMUNIKACIJA SLUŽBI I KONTAKTNIH CENTARA SA KLIJENTIMA

Vežbe su preuzete  iz poslovne prakse u oblastima koje smo detaljnije upoznali u okviru različitih istraživanja (programi se sačinjeni  u sledećim oblastima: energetike, komunalnih usluga, turizma, bibliotekarstva, preduzetničkog sektora, javnih institucija u oblasti obrazovanja i zapošljavanja).

MOJA REAKCIJA I KONTROLA STRESA – ZA ENERGETSKA I KOMUNALNA PREDUZEĆA

Poseban program za koji je moguće takodje sofinansiranje u okviru kompetentnog centra. Posebnost ovog programa KUPA komunikacije je da smo  odabrali grupu komunkacijskih tema i problema koji su za odredjeno radno okruženje karakteristične. Ovaj program je izmedju ostalog rezultat naših vlastiih iskustava i znanja koje prilagodimo vsakoj konkretnoj organizaciji nezavisno od njene delatnosti. Do  sada smo obučavali prodavce Lutrije Slovenije, kao i celokupnu strukturu zapolenih, od menadžera do običnih radnika u komunalnim preduzećima Simbio Celje i Komunala Tržič.

Želeo bih saznati više o programu

Partnerski programi

U KUPA komunikacije pojedine obaveze za naše naručnike izvodimo projektno, što znači da u zavisnosti od sadržaja sastavimo projektno ekipu iz naših stalnih saradnika ili sadržaj dobijenog zadatka  izvedemo u saradnji sa našim poslovnim partnerima.

Vaš zahtev/ potražnju za detaljni program pošaljite na info@kupa.si  
Ili odaberite opciju kontakta putem online  KUPA KONTAKT

Možete nas i nazvati: 00 386 41 640 458 svaki dan od 8 do 20 sati

POTRAŽNJA