Motivacijska predavanja

„Dođite i inspirišite naše kolege!“ Ovim rečima najčešće nas pozivaju u preduzeće kao i na različite poslovne skupove u kompanijama i drugim udruženjima.  Motivacijsko predavanje može trajati 45 minuta ili 90 minuta uz  5 minuta pauze u toku koje se izvedu za slušatelje energetske vežbe unutrašnjeg  opuštanja. Sadržaj koji želite da  naglasimo,  dogovorimo sa svakim klijentom posebno. Možete birati iz našeg „menija od 21 teme komunikacije“ ili predložite  nešto drugo što vi želite.

Rezervacija termina in dodatne informacije

Stručna predavanja

Kako odgovoriti na sistemske izazove i komunikacijske devijacije – 120 minutno predavanje, koje se može prilagoditi različitim potrebama naručnika, uzimajući u obzir neke od naših posebnih programa. Neke od tema pojedinačnih predavanja: Efektivna komunikacija, Moja reakcija, Sa komunikacijom i unutrašnjom energijom pobediti stres, Najčešće komunikacijske nepravilnosti i greške u preduzeću,  Kako se boriti sa sistemskim izazovima, Kada komunicira šef zaposleni ućute….

Rezervacija termina in dodatne informacije
Povpraševanje