Podaci o preduzeću

  • KUPA KOMUNIKACIJE, BISERKA POVŠE TAŠIĆ S.P.

  • Poreski broj: SI 91070015

  • Matični broj: 6833241000

  • Adresa : Šolska ulica 35, 3330 Mozirje, Republika Slovenija

  • Poslovna jedinica: Trubarjeva 59A, 3000 Celje, Republika Slovenija

POTRAŽNJA