Podaci o preduzeću

  • KUPA KOMUNIKACIJE, BISERKA POVŠE TAŠIĆ S.P.

  • Poreski broj: SI 91070015

  • Matični broj: 6833241000

  • Adresa : Šolska ulica 35, 3330 Mozirje, Republika Slovenija

  • Poslovna jedinica: Trubarjeva 59A, 3000 Celje, Republika Slovenija

Tim

Saradnici na projektima

U KUPI saradjujemo sa poslovnim partnerima u ulozi saradnika na projektima u različitim oblastima.

Matjaž Lenart, magistar kompjuterske i informacione tehnologije je vlasnik preduzeća SOLITUS plus, i autor svih naših kompjuterskih usluga i projekata pri izvodjenju kvalitatativnih istraživanja i anketa, kao i internetne učionice KUPA.

U terenskom radu na sprovodjenju kvalitativnih istraživanja Skrivena stranka, KUPA Prvi utisak i anketiranja saradjujemo sa više od 100 spoljnih i privremenih saradnika. U terenski rad ih uključujemo u zavisnosti od oblasti u kojoj se izvodi istraživanje. U statističkom delu tumačenja rezultata saradjujemo i sa različitim profesorima matematike i statistike.

POTRAŽNJA