KUPA Prvi utisak – prilika za početak naše saradnje?!

Pozdravljeni u KUPA komunikacije!

Da li se usudjujete staviti ogledalo ispred sebe sa našim »Prvim utiskom«?

Možda se i sami pitate, kakve su naše ključne komunikacijske greške u kontaktu sa našim klijentima, posebno u pogledu sigurnosti, fleksibilnosti i profesionalnosti naših službi i zaposlenih, koji su u »prvoj liniji« kontakta sa potencijalnom strankom?

Želite li saznati kako se jednostavno i uspešno dodje do promena u preduzeću uvođenjem brzih ili radikalnijih poteza u kompaniji?

Zašto imate toliko bolovanja i visok nivo fluktuacije? Možda je odgovor u KUDO, čega kod vas verovatno nije dovoljno?

Želite li da upoznate skrivene sistemske izazove u preduzeću i njihovim uklanjanjem ili smanjivanjem olakšate zaposlenima rad, što će sigurno prouzrokovati i bolja iskustva vaših klijenata sa vama?

»Uz vašu pomoč smo dobili u okviru analize Prvog utiska toliko koristnih informacija o nama, da imamo sada puno  posla, kako sve to da realiziramo. Drago nam je, da smo dobili sve te informacije i da ste nam pomogli, da dodjemo do ideja, kako realizirati poboljšanja. Analizu Prvi utisak priporočila bi svima, koji žele zaista saznati, kako jih prihvataju i vide njihovi klienti.“ VŠR – Visoka šola za računovodstvo in finance, januar 2019.

U kvalitativnom istraživanju otkrivamo izazove sistema funkcionisanja vašeg preduzeča i komunikacijska odstupanja.  Takodje vam nudimo rešenja i usluge savetovanja i komunikacijskog usavršavanja vaših zaposlenih.

Do sada smo ponudili odgovore firmama na različita pitanja. KUPA »Prvi utisak« je faktički naša prva analiza, ako želite saradjivati sa nama u realizovanju našeg osnovnog cija:  ZA bolju komunikaciju, za bolje odnose, za bolji sistem. Naši naručioci u Sloveniji su bili zainteresovani dobiti odgovore na niz različitih izazova efikasnog i kvalitetnog poslovanja kompanija. Da pomenem samo neke od tih izazova: Kako kvalitetno tretiramo stranke u hotelu? Kakav je prvi utisak stranke, kada poseti  našu trgovinu? Kako rade naše poslovne jedinice na različitim lokacijama u zemlji?

A Vi?
Sa svojim proizvodima i uslugama krišom gledate na druga tržišta, Slovenije ili EU? Možda se pitate da li vaši dobavljači, agenti i poslovni partneri na pravi način predstavljaju vaše proizvode i usluge, to jest na način kako bi vi želeli ili kako ste se sa njima dogovorili da rade? I šta radi vaša konkurencija u Sloveniji i šta u drugim državama Jugoistočne Evrope ?

Kontaktirajte nas!

Pišite nam

POTRAŽNJA