Zakaj raziskave KUPA?

Si upate nastaviti zrcalo z našim Prvim vtisom? Se morda tudi vi sprašujete, kateri so naši ključni komunikacijski in vsebinski zdrsi v komunikaciji s strankami, še posebej kar se tiče prepričljivosti, prožnosti in strokovnosti naših zalednih služb? Bi želeli izvedeti, kaj lahko z uvedbo hitrih ali bolj korenitih potez spremenite v podjetju? Zakaj imate toliko bolniške odsotnosti in tako visoko raven fluktuacije? Morda odgovor tiči tudi v KUDO, ki ga je pri vas premalo?   Bi radi spoznali še skrite sistemske izzive in tudi tako olajšali delo zaposlenim, posledično pa izboljšali izkušnje vaših kupcev? Pogledujete s svojimi izdelki in storitvami proti balkanskim trgom? Morda vas zanima, če vaši dobavitelji, zastopniki in poslovni partnerji resnično zastopajo vaše izdelke in storitve tako, kot bi si vi želeli in ste se z njimi dogovorili? In kaj počne vaša konkurenca v Sloveniji ter kaj na Balkanu?

Zaupali so nam

Tisti, ki so nam že zaupali so si pogumno nastavili zrcalo in dobili zajeten odgovor glede ugotovljenih sistemskih izzivov in komunikacijskih odklonov.

“Zakaj so nekateri zaposleni nezadovoljni z našo malico,” so se vprašali v Odelo Slovenija.

“Kako dobro komuniciramo z našimi strankami,” jih je zanimalo v Thermani Laško.

“Kako kakovostno izvajamo storitve za naše občane,” so želeli zvedeti v Občini Slovenske Konjice.

“Ali naše stranke dobijo kakovostno storitev pri ponudbi oddaljenih e-virov (knjig, člankov…),” so preverjali v Osrednji knjižnici Celje.”

Kako hitra in komunikacijsko učinkovita je naša storitev, ko stranke želijo priklop na plin,” so se, med drugim vprašali pri Energetiki Celje.”

Ali tudi bodoči podjetniki dobijo kakovostno storitev v naših VEM točkah”, so preverjali v javni agenciji Spirit.”

Je potencialni kandidat za slušne aparate enako kakovostno obravnavan v vseh naših enotah po Sloveniji,” so se odločili preveriti v Audio BM iz Ljubljane.

“Kako je s sistemskimi izzivi in komunikacijskimi odkloni v naši spletni trgovini,” so se pustili presenetiti z odgovori v Petrolu iz Ljubljane.

Leto in pol smo spremljali kakovost komuniciranja svetovalcev v energetskih pisarnah tudi za podjetje ECE iz Celja.

Vrste kvalitativnih raziskav

Prvi vtis

je namenjena naši ad hoc oceni komuniciranja s strankami ter splošne kakovosti izvajanja storitev v podjetju. To pomeni, da vam preprosto nastavimo zrcalo. Naš namen je, da razkrijemo tako sistemske izzive na ravni podjetja ali organizacije kot komunikacijske odklone zaposlenih in predlagamo rešitve. Opravi jo eden od izvajalcev KUPA, in sicer za največ 8 različnih lokacij (poslovnih enot podjetja) ter za največ 4 komunikacijske kanale (odzivnost na družabnih omrežjih, po telefonu, prek e-pošte ter v osebnem stiku).

Skriti kupec

je raziskava namenjena predvsem storitveni dejavnosti. Pri tej raziskavi situacijska preverjanja dogovorimo in uskladimo z naročnikom. Pri njej pa sodeluje več naših zunanjih sodelavcev, ki se periodično tudi usposabljanja v okviru našega portala e-KUPA ter na osebnih srečanjih. Praviloma nas tudi vnaprej seznanite z želenimi odzivi in pričakovano vsebino odgovorov. Na podlagi izpolnjenih vprašalnikov med terenskim delom vam pripravimo poročilo o rezultatih raziskave in opozorimo na zaznana nihanja med pričakovanim in dejanskim ravnanjem zaposlenih.

KUDO klima

je raziskava, ki jo opravljamo na podlagi posebej prirejenega vprašalnika o zadovoljstvu zaposlenih z internim komuniciranjem in odnosi v organizaciji. Na podlagi rezultatov naročnikom predlagamo tudi rešitve in v vlogi svetovalcev lahko sodelujemo pri pripravi potrebnih pravilnikov, razreševanju odnosov in izboljšanju delovne klime ter ustvarjanju KUDO – komunikacijsko ugodnega delovnega okolja.

Trgi Balkana

je oblika raziskave, s katero vam ob sodelovanju s sodelavci z območja nekdanje Jugoslavije in Bolgarije raziščemo možnosti o prodoru vašega izdelka ali storitve. V vlogi skritih kupcev in potencialnih poslovnih partnerjev v sodelovanju z našimi podizvajalci preverimo kakovost vaših zastopnikov in bodočih poslovnih partnerjev.

Anketiranje

Zagotovimo vam lahko pripravo, izvedbo anketiranja na terenu, obdelavo podatkov in predstavitev zaključnega poročila. Ankete sproti vnašamo v portal, tako, da ima naročnik takojšnji vpogled v vsebino s terena.

Povpraševanje