KUPA programi so poleg kvalitativne raziskave KUPA Prvi vtis ena od osrednjih storitev KUPA  komunikacije, Biserka Povše Tašić, s.p. V obdobju 2015-2020 sem na podlagi 30-letnih izkušenj v komuniciranju in vodenju zaposlenih v javnem ter zasebnem sektorju kot univ. dipl. nov. vzpostavila 13 KUPA programov usposabljanja za zaposlene. Vsi programi s področij komuniciranja in agilnega poslovanja so že preverjeni v praksi, s tem, da se je izvedba vsakega posebej prilagodila potrebam in dejavnostim posameznega naročnika – iz zasebnega ali javnega sektorja. In odmevi naših slušateljev so bili odlični. Od vseh prejetih povratnih informacij mi je najbolj v spominu ostal zapis:”Le kje ste bili prej, da nismo vedeli za vas?!” Torej, da ne boste rekli tudi vi, da niste vedeli…

KUPA poseben pristop temelji na 3 značilnostih:

 • uporaba lastnih KUDO kartic, ki so plod 30-letnih izkušenj v komuniciranju, vodenju v javnem in zasebnem sektorju ter v podjetništvu na podlagi univerzitetne izobrazbe s področja komuniciranja;
 • za naročnika, ki izbere naš program KUPA učinkovito opravimo med slušatelji tudi pisno povratno analizo s KUDO vprašalnikom s poudarkom na: komunikacijski odnosi in sistemski izzivi v našem podjetju/ustanovi;
 • ponudb za izvedbo usposabljanj (enkratnih) in izobraževanj (sistematičnega sodelovanja z naročnikom, vključno z eKUPA portalom) ne posredujemo “na pamet in vnaprej”, prvi pogoj za sodelovanje je, da vam osebno prisluhnemo in najprej skupaj identificiramo vaše dejanske potrebe, kar pomeni, da vsakega od programov predvsem v obliki vaj in primerov iz poslovnega sveta čim bolj prilagodimo dejavnosti naročnika;

Vaš vložek

Cena je odvisna od števila skupin, ki se bodo udeležila usposabljanja ter od vašega izbora načina izvedbe. Za več informacij z okvirno rezervacijo termina pišite na info@kupa.si ali pokličite na 041 640 458!

KUPA učinkovito

je poseben KUPA program, ki zajema 5 vsebinskih področij. Izpeljemo jih v okviru celodnevnega seminarja za posamezno od petih tem ( 8 polnih ur) ali v obliki dveh delavnic (2x polne 4 ure) za posamezno temo.  Izobraževanje zaposlenih poteka na sedežu vašega podjetja. Po dogovoru z vami lahko izvedbo organiziramo tudi na kakšni bolj sproščujoči lokaciji na planini ali v termah. S slušatelji v skupini največ 20 oseb obdelamo 5 področij, in sicer tako, da najprej opravimo kratko uvodno anketo, po vsaki temi pa imajo udeleženci še dodaten program s testom na eKUPA portalu. Ob koncu za vsako obdelano temo prejmejo tudi potrdilo o opravljenem usposabljanju programa KUPA učinkovito.

1. Učinkovito komuniciranje
2. Učinkovito upravljanje časa
3. Učinkovito vodenje ljudi
4. Učinkovito izvajanje projektov po metodi Skram ali Gruč
5. Učinkovita prebojna pogajanja za dosego skupne rešitve

Povpraševanje

Zaželen šef je program namenjen vodjem služb, sektorjev, oddelkov tako v podjetjih kot v javnem sektorju. Poudarek je na komunikacijskih veščinah, ki jih mora poznati vsak strokovnjak, ki je odgovoren za skupino sodelavcev. Poseben poudarek namenjamo spretnostim motiviranja in navdihovanja ter usodnemu pomenu povratne informacije, tako z vsebinskega kot komunikacijskega vidika.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Nad stres s komunikacijo in z notranjo energijo je poseben program KUPA. Nastal je na podlagi lastnih izkušenj, 5-letnih analiz v slovenskih podjetjih ter v javnem sektorju in ukvarjanja z notranjimi energetskimi vajami. Stres se namreč začenja z našim odzivom na posamezne situacije, kar pomeni, da je komunikacija s samim seboj ter z okoljem ključnega pomena v našem življenju. Poznavanje temeljnih vaj za ohranjanje in vzdrževanje višje energetske vibracije v našem telesu pa nam prav tako pomaga, da se naučimo čim bolj zdravega preventivnega ter hipnega reagiranja v stresnih okoliščinah.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Metodo Scrum ali Gruč vam po korakih predstavimo za potrebe storitvene dejavnosti. Agilna metoda s poudarkom na projektnem in učinkovitem izvajanju del s posluhom za stranke je namreč zelo primerna tudi za zmanjšanje občutka preobremenjenosti zaposlenih ter za dvig produktivnosti v organizaciji. Posebej jo priporočam delovnim okoljem, kjer se zaposleni pritožujejo, da so “itak že zelo obremenjeni, zdaj ste jim pa naložili še dodatne delovne projekte”. Po korakih vas s pomočjo KUPA delovnih kartic naučimo uporabljati metodo, da se boste projektnega dela veselili, stranke pa bodo zadovoljne z rezultati.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Obvladam svoj čas je delavnica na kateri vam predstavimo različne teorije in prakse razpolaganja z omejeno dobrino kot je čas, pri čemer se zazremo v zgodovino človeštva in poslovanja. Po korakih  vas naučimo uporabljati metodo, ki jo pri delu in v vsakdanjem življenju uporabljamo tudi v KUPA, in sicer: GTD – Gremo to naredit. To počnemo v kombinaciji še z nekaterimi drugimi tehnikami, kot je npr. Pomadero. Cilj tega usposabljanja je, da se takoj naučite postati “šef svojemu času”, seveda pa boste za odpravo slabih navad potrebovali vsaj 40-dni treninga oziroma dosledno uporabo naučene tehnike v vsakdanjem življenju.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Kako zadovoljiti stranko je program, ki je rezultat našega raziskovalnega dela v okviru raziskav Skriti kupec in KUPA Prvi vtis. Slušateljem predstavimo zanimive izkušnje iz različnih sektorjev poslovanja. Ob predstavljenih napakah v e-komunikaciji, osebnem stiku in telefonski obravnavi strank pa pojasnimo tudi tehnike, ki so lahko takoj v pomoč pri obravnavi enostavnih in t.i. zapletenih strank.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Samo navdušen prodajalec lahko navduši stranko je naslov delavnice, kjer se naučimo prepoznati ključne prednosti in slabosti tehnične in strateške prodaje pri obravnavi strank, prav tako spoznamo prednosti t.i. energetske ali hipnotične prodaje. Ukvarjamo se s pomenom prodajalca “KUPLA” ali “NAPLA”, se s testi poslušanja učinkovitega prodajanja zazremo vase ter spoznamo pomen BATNE in poguben vpliv ega na prodajalca.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Kartamo KUDO 21 je program, ki ga izvajamo z 21 natisnjenimi karticami, zajema pa glavnino težav in problemov večine organizacij. Delo poteka v 5 modulih z vsebinskimi poudarki, ki jih v 5 zaporednih delavnicah znotraj enega tedna v trajanju 3 polnih ur (180 minut) izpeljemo v obliki “kartanja z navodili”, kar pomeni, da člani skupine posamezno vsebino dobljene kartice razložijo v skladu z navodili igre. Prav tako znotraj posameznega sklopa oblikujejo ključna sporočila in zaveze za naslednje teme: Kako bomo učinkovito komunicirali, Kako bomo učinkovito vodili sodelavce, Kako bomo učinkovito reševali konflikte in težavno komunikacijo, Kako bomo uporabljali asertivne tehnike pri vsakdanjem delu in Kako bomo dvignili raven odnosov in komunikacije med oddelki in znotraj timov v organizaciji?

Zanima me/rad bi zvedel več 

Usposabljanje zalednih služb je namenjeno vsem tistim, ki so prvi v stiku s strankami: klicnim centrom, receptorjem, svetovalcem… Doslej smo program že prilagodili in ga izpeljali v obliki usposabljanja za:

 • trgovce, s poudarkom na blagajničarkah in strežbi na oddelkih živil in tekstila,
 • svetovalce v turistično informacijskih centrih,
 • knjižničarje
 • ponudnike energetskih in komunalnih storitev …

Zanima me/rad bi zvedel več 

Start-upi za vse življenje je 4-urna delavnica namenjena vsem, ki se podajate na podjetniško pot, še posebej pa generaciji 49+. Na podlagi avtorske knjige predavateljice vam prednosti in slabosti poslovnih načrtov, trženja produkta ali storitve in življenja “izven cone udobja” predstavim na podlagi lastnih in tujih življenjskih zgodb ter primerov po sistemu: “Boljše se je učiti na tujih napakah kot na svojih.” Vsi slušatelji prejmejo tudi brezplačen izvod istoimenske knjige.

Zanima me/rad bi zvedel več 

KUDO, borilna veščina za podjetja je tema, ki jo tako za javni kot realni sektor lahko izpeljemo v obliki 2-urnega predavanja (2x45min) z naslednjimi standardnimi poudarki:

 • Pomen prvega vtisa o organizaciji
 • Notranji odnosi sevajo navzven
 • Pomen globinskega občutka pri zaposlenih
 • Jaz in ti ali mi vsi
 • Moj notranji zemljevid in pogubnost prepričanja
 • (Ne)moč povratne informacije

Zanima me/rad bi zvedel več 

Prvi vtis podjetja je 4-urna delavnica, ki jo izpeljemo v okviru standardnega programa ali pa kot povratno informacijo po opravljeni kvalitativni raziskavi KUPA Prvi vtis, kjer vam predočimo konkretne komunikacijske odklone in sistemske izzive na primeru vašega podjetja ali ustanove.

Standardni program zajema vsebinske poudarke:

 • Kaj vse vpliva na prvi vtis?
 • Igra vlog, testi in video primeri za samo-testiranja pri oblikovanju prvega vtisa
 • Zlati standardi interpersonalne komunikacije (iz oči v oči)
 • Zlati standardi e-komunikacije
 • Zlati standardi komunikacije na družbenih omrežjih (poudarek facebook, linkedin)
 • Zlati standardi telefonske komunikacije
 • Najpogostejši komunikacijski odkloni v prvih stikih s strankami
 • Najbolj pogubni sistemski izzivi organizacij

Zanima me/rad bi zvedel več 

Zmaga v pogajanjih je prava, če ni pirova. Torej, če se odločimo za prebojna pogajanja, ko bosta lahko zmagovalki obe strani. Prava moč pogajanj se začne pri nas samih, ko se vprašamo: Se bomo dogovorili ali jih bomo zmleli? Bomo odreagirali v stresu in se le odzivali? Se bomo pripravili na pogajanja ali bomo improvizirali? Poznamo interese, možnosti in batno – na svoji in pogajalski strani? In konec koncev: sploh poznamo tisti svoj Zakaj se bom sploh pogajal, zakaj se ne vdam, zakaj takoj ne izpeljem plan B?

Delavnica traja 2×4 ure z vmesno 30-minutno pavzo. Poleg prebojne strategije vas “oborožimo” še z nekaterimi pristopi, ki so vam lahko v pomoč v vseh fazah pogajanj: pripravi, izvedbi in  zaključku. Med njimi so na primer Matrika PI, Cedarjev model in Jaharijevo okno.

Kaj boste pridobili? Namesto odzivanja “na prvo žogo” se boste naučili Stopiti na balkon. Namesto prepiranja boste izbrali Korak na njihovo stran. Namesto zavračanja se boste potrudili obrniti situacijo in jo preoblikovati. Ne boste druge strani silili v rešitev, temveč ji boste tlakovali Zlati most. In na koncu boste uporabili svojo moč, da drugo stran izobrazite, ne pa da zmagate po vsaki ceni.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Povpraševanje