V KUPA komunikacije izvajamo komunikacijska in poslovanja izobraževanja (prek eKUPA portala in celodnevnih seminarjev) ter tematska usposabljanja v okviru 4-urnih delavnic na izbrano temo s poudarkom na tehnikah in metodah.

Poseben pristop KUPA zajema delo v obliki izobraževalnih škatel, KUPA kartic in timskega dela v okviru delavnic. Naša posebnost je poseben KUDO vprašalnik in povratna pisna analiza ter ustna predstavitev naročniku. To izpeljemo v okviru uvodnih celodnevnih seminarjev in služi kot podlaga za individualna svetovanja ter coaching in nadaljnje ukrepanje vodstva podjetij.

Program KUPA akademija: Učinkovito

je poseben KUPA program, ki zajema 5 vsebinskih področij. Izpeljemo jih v okviru celodnevnega seminarja ( 8 polnih ur) ali dveh delavnic (2x polne 4 ure) za posamezno temo. Lahko na sedežu vašega podjetja ali pa na bolj sproščujoči lokaciji, ki vam jo predlagamo. S slušatelji v skupini največ 20 oseb obdelamo 5 področij, in sicer tako, da najprej opravimo kratko uvodno anketo, po vsaki temi pa imajo udeleženci še dodaten program s testom na eKUPA portalu. Ob koncu za vsako obdelano temo prejmejo tudi potrdilo o opravljenem usposabljanju programa KUPA akademija

1. Učinkovito komuniciranje
2. Učinkovito upravljanje časa
3. Učinkovito vodenje ljudi
4. Učinkovito izvajanje projektov po metodi Skram ali Gruč
5. Učinkovita prebojna pogajanja za dosego skupne rešitve

Vaš vložek

Cena je odvisna od števila skupin, ki se bodo udeležila usposabljanja ter od vašega izbora načina izvedbe (torej v obliki 2 delavnic ali enodnevnega seminarja).

Za več informacij z okvirno rezervacijo termina pišite na info@kupa.si ali pokličite na 041 640 458!

Prijavnica

Splošni programi

VODJA KOT UČINKOVIT KOMUNIKATOR

Program za sredinjske vodje v podjetjih.  Torej predvsem tiste, ki morajo znati čim bolj kakovostno prenesti strateške informacije s sestankov vodstva na podrejene sodelavce.

PROJEKTNI MENEDŽMENT V STORITVENI DEJAVNOSTI

Projektni menedžment – s poudarkom na komunikacijskih veščinah, razliki med tradicionalnim in agilnim pristopom, vodenju projektne ekipe in podrobno seznanitvijo in implementacijo agilne metode Scrum ali Gruč (4 delavnice v 1 mesecu).

OBVLADOVANJE STRESA S KOMUNIKACIJO IN Z ENERGIJO

Splošen program za vse dejavnosti v okviru zagotavljanja zdravja in varstva na delovnem mestu. Poudarek je na komunikacijskem pristopu in učenju notranjih in energetskih vaj za energetsko pretočnost in komunikacijsko učinkovitost.

UČINKOVITO UPRAVLJANJE ČASA

Predstavimo vam različne teorije in prakse razpolaganja z omejeno dobrino, kot je čas. Podrobneje obdelamo pristop GTD – Gremo to naredit, ki ga učinkovito uporabljamo tudi pri delu KUPA. Že naslednji delovni dan lahko postanete “šef svojemu času”.

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI

Vaje povzemamo iz poslovne prakse področij, ki smo jih podrobneje spoznali v okviru raziskav (izdelani so programi za področja: energetike,  komunale, turizma, knjižničarstva, podjetniškega sektorja, javnih zavodov s področja šolstva in zaposlovanja). Primere iz vsakdanjega poslovnega sveta oplemenitimo tudi s predstavitvijo komunikacijskih in drugih tehnik ter metod, ki jih lahko začnete takoj koristno uporabljati pri svojem delu.

KUDO 21 – POSEBEN PROGRAM KUDO KARTANJA

21 komunikacijskih tem smo predstavili tudi na natisnjenih KUDO karticah, ki jih kot posebno metodo uporabljamo pri izvajanju delavnic na 21 tem, ki so izziv sleherni organizaciji v javnem ali zasebnem sektorju.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Posebni programi

KOMUNICIRANJE TRGOVCEV S STRANKAMI

Program je prilagojen trgovcem, ki so v neposrednem kontaktu s strankami, predvsem pri strežbi blaga in ob blagajnah.

KOMUNICIRANJE S HOTELSKIMI GOSTI

Program smo oblikovali na podlagi opravljenih raziskav, namenjen je turističnim delavcem, tako vodjem kot drugim zaposlenim na področju hotelirsko-zdraviliške turistične dejavnosti.

KOMUNICIRANJE Z OBISKOVALCI TURISTIČNO INFORMACIJSKIH CENTROV

Program, v katerem poudarek pri stiku z domačimi in tujimi gosti namenjamo medsebojnemu sodelovanju gostinskih ponudnikov ter hitrosti in odzivnosti osebja v ticih ob obisku turističnih pisarn in turistično-kulturnih ter gostinskih znamenitosti.

KOMUNICIRANJE ZALEDNIH SLUŽB IN KONTAKTNIH CENTROV S STRANKAMI

Vaje povzemamo iz poslovne prakse področij, ki smo jih podrobneje spoznali v okviru raziskav (izdelani so programi za področja: energetike,  komunale, turizma, knjižničarstva, podjetniškega sektorja, javnih zavodov s področja šolstva in zaposlovanja)

MOJ ODZIV IN OBVLADOVANJE STRESA – ZA ENERGETSKA IN KOMUNALNA PODJETJA

Poseben program, za katerega je možno tudi sofinanciranje v okviru kompetenčnega centra. Posebnost tega programa KUPA komunikacije je v tem, da izberemo nabor tistih stresnih tem, ki so za posamezno delovno okolje s komunikacijske plati najbolj pomembne oziroma organizaciji potrebne. Ta program, ki je tudi plod naših lastnih spoznanj in izvajanja energetskih notranjih vaj tako prilagodimo vsaki organizaciji, ne glede na njeno dejavnost. Doslej smo v največjem obsegu usposabljali že prodajnike Loterije Slovenija ter celotno strukturo zaposlenih, od vodilnih do delavcev na različnih delih, v komunalnih podjetjih Simbio Celje ter Komunali Tržič.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Partnerski programi

KUPA PROJEKTNO

V KUPA komunikacije posamezne naloge za naše naročnike izvajamo projektno, kar pomeni, da glede na želene vsebine sestavimo tudi projektno enoto iz naših stalnih sodelavcev ali vsebino izpeljemo v sodelovanju s poslovnimi partnerji. 

Pošljite povpraševanje za podrobnejši program na: info@kupa.si  
Ali izberite opcijo kontakta preko spletnega obrazca KUPA KONTAKT
Vsak dan od 8. do 20. ure nas lahko tudi pokličete: 041 640 458

Povpraševanje