Od maja 2015 do danes smo v KUPA komunikacije pripravili več komunikacijskih in menedžerskih vsebin. Na podlagi izvajanja kvalitativnih raziskav Prvi vtis in Skriti kupec ter izkušenj v vodenju ljudi tako v javnem kot zasebnem sektorju in 30-letnem delovanju na področju komuniciranja smo oblikovali lastne programe. Poimenovali smo jih  PROGRAMI KUPA.

Delimo jih na  SPLOŠNE, ki so namenjeni različnim naslovnikom ter na POSEBNE, ki so prirejeni za ciljne skupine oziroma posamezne dejavnosti, kot so: energetika, komunala, turizem, javni sektor.

Na podlagi naših teoretičnih spoznanj in praktičnih izkušenj smo v KUPA AKADEMIJA  združili 4 teme učinkovitosti, ki predstavljajo v delovanju organizacij največji izziv. Naš poseben produkt je tudi KUDO KARTANJE – izdali smo namreč sveženj 21 komunikacijskih kartic, ki obsegajo vsa ključna področja delovanja sleherne organizacije, bodisi v javnem ali zasebnem sektorju. To sta naša posebna in ključna produkta, ki smo ju oblikovali sami in sta tako glede na pristop, način izvedbe kot tudi vsebine posebnost KUPA komunikacije.

V KUPA sodelujemo s proaktivnimi in ustvarjalnimi posamezniki in podjetji. Tako nastajajo naši PARTNERSKI PROGRAMI.

  • Se bomo dogovorili ali jih bomo zmleli?
  • Bomo odreagirali v stresu in se odzvali na izzivanje ali ne?
  • Se bomo pripravili na pogajanja in se soočili z interesi, možnostmi ter s svojo batno?
  • Poznamo tisti svoj Zakaj, da se v pogajanja sploh spustimo, se ne vdamo ali takoj izberemo plan B?

Komu je delavnica namenjena? Vsem v podjetjih, organizacijah, lokalnih skupnostih .., ki se soočate s potrebo po učinkovitem pogajanju, da bi prodali izdelke, storitve ali našli vzajemno rešitev za skupen problem. Podjetnikom, ki morajo širiti dejavnost v lokalni skupnosti je program še posebej pisan na kožo, saj morajo znati na prav način ter pravočasno prepričati različne deležnike v kraju, da bo poslovna širitev zmaga vseh (ne)posredno vpletenih.

Koristi za vas: Namesto odzivanja »na prvo žogo« se boste naučili Stopiti na balkon. Namesto prepiranja boste izbrali Korak na njihovo stran. Namesto zavračanje se boste potrudili obrniti situacijo in jo preformulirati. Ne boste druge strani silili v rešitev, temveč ji boste tlakovali Zlati most. In na koncu boste uporabili svojo moč, da drugo stran izobrazite, ne pa da zmagate po vsaki ceni!

KUPA akademija

Aktualno: Zbiramo prijave za želene datume izvedbe KUPA AKADEMIJA na sedežu vašega podjetja, in sicer za obdobje: april – maj – junij 2019. Nosilna tema je UČINKOVITO – učinkovito komuniciranje, učinkovito upravljanje časa, učinkovito vodenje ljudi in učinkovito izvajanje projektov.  Pošljite povpraševanje na: info@kupa.si in kontaktirali vas bomo ter prilagodili ponudbo vašim potrebam.

Cena za skupino zaposlenih do vključno največ 15 oseb znaša 1.100 evrov za posamezno delavnico (brez DDV, KUPA je zavezanec). To je v primeru 15 prijavljenih dobrih 73 evrov na zaposlenega v enem mesecu oz. za celoten program 292 evrov. V njem vašo skupino zaposlenih usposobimo za učinkovito komuniciranje ( s strankami in zunanjimi deležniki podjetja), kar se odraža na manjšem številu pritožb in nejevoljnih strank ter izboljšanju delovnega vzdušja. Usposobimo jo za učinkovito upravljanje časa, kar se odraža na zvišanju produktivnosti posameznikov.  Oborožimo jo z veščinami in tehnikami za takojšnjo uporabo pri učinkovitem vodenju ljudi – primerno za sredinjski menedžment. In na koncu vsi udeleženci na praktičnem primeru, ki ga izpeljejo sami do konca, osvojijo tudi metodologijo dela Gruč ali Scram znotraj storitvene dejavnosti.

KUPA AKADEMIJA je izvedljiva tudi v obliki 3 delavnic, cena posamezne je v tem primeru 1.200 evrov (brez DDV). V okviru osebnega pogovora lahko skupaj opredelimo nekatere ključne poudarke znotraj področja učinkovitega komuniciranja, upravljanja časa in vodenja ekipe. Pri izvedbi si pomagamo tudi z našimi KUDO karticami, v delo med posameznimi delavnicami pa prek vaj in testov vključimo tudi vsebine z naše eKUPA učilnice.

Posamezna celodnevna delavnica KUPA AKADEMIJA poteka 6 šolskih ur, vmes je en vikend predviden za samostojno delo v okviru eKUPA portala (dostopnost 24 ur), vse 4 (ali po vašem izboru 3) delavnice izpeljemo znotraj 1 meseca. Lahko tudi ob petkih popoldne in med vikendom. Zagotovimo vam lahko tudi lokacijo, ki zagotavlja bolj sproščujoče delovno okolje kot obstaja v vašem podjetju (npr. na območju zdravilišča ali planine). V sodelovanju s poslovnimi partnerji lahko po vsaki delavnici na bolj sproščeni izbrani lokaciji izpeljemo tudi popoldanski del druženja v obliki team buildinga s poudarki na skupinskem sproščanju in povezovanju. O tem se pogovorimo posebej.

Splošni programi

VODJA KOT UČINKOVIT KOMUNIKATOR

Program za sredinjske vodje v podjetjih.  Torej predvsem tiste, ki morajo znati čim bolj kakovostno prenesti strateške informacije s sestankov vodstva na podrejene sodelavce.

PROJEKTNI MENEDŽMENT V STORITVENI DEJAVNOSTI

Projektni menedžment – s poudarkom na komunikacijskih veščinah, razliki med tradicionalnim in agilnim pristopom, vodenju projektne ekipe in podrobno seznanitvijo in implementacijo agilne metode Scrum ali Gruč (4 delavnice v 1 mesecu).

OBVLADOVANJE STRESA S KOMUNIKACIJO IN Z ENERGIJO

Splošen program za vse dejavnosti v okviru zagotavljanja zdravja in varstva na delovnem mestu. Poudarek je na komunikacijskem pristopu in učenju notranjih in energetskih vaj za energetsko pretočnost in komunikacijsko učinkovitost.

UČINKOVITO UPRAVLJANJE ČASA

Predstavimo vam različne teorije in prakse razpolaganja z omejeno dobrino, kot je čas. Podrobneje obdelamo pristop GTD – Gremo to naredit, ki ga učinkovito uporabljamo tudi pri delu KUPA. Že naslednji delovni dan lahko postanete “šef svojemu času”.

UČINKOVITO KOMUNICIRANJE S STRANKAMI

Vaje povzemamo iz poslovne prakse področij, ki smo jih podrobneje spoznali v okviru raziskav (izdelani so programi za področja: energetike,  komunale, turizma, knjižničarstva, podjetniškega sektorja, javnih zavodov s področja šolstva in zaposlovanja). Primere iz vsakdanjega poslovnega sveta oplemenitimo tudi s predstavitvijo komunikacijskih in drugih tehnik ter metod, ki jih lahko začnete takoj koristno uporabljati pri svojem delu.

KUDO 21 – POSEBEN PROGRAM KUDO KARTANJA

21 komunikacijskih tem smo predstavili tudi na natisnjenih KUDO karticah, ki jih kot posebno metodo uporabljamo pri izvajanju delavnic na 21 tem, ki so izziv sleherni organizaciji v javnem ali zasebnem sektorju.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Posebni programi

KOMUNICIRANJE TRGOVCEV S STRANKAMI

Program je prilagojen trgovcem, ki so v neposrednem kontaktu s strankami, predvsem pri strežbi blaga in ob blagajnah.

KOMUNICIRANJE S HOTELSKIMI GOSTI

Program smo oblikovali na podlagi opravljenih raziskav, namenjen je turističnim delavcem, tako vodjem kot drugim zaposlenim na področju hotelirsko-zdraviliške turistične dejavnosti.

KOMUNICIRANJE Z OBISKOVALCI TURISTIČNO INFORMACIJSKIH CENTROV

Program, v katerem poudarek pri stiku z domačimi in tujimi gosti namenjamo medsebojnemu sodelovanju gostinskih ponudnikov ter hitrosti in odzivnosti osebja v ticih ob obisku turističnih pisarn in turistično-kulturnih ter gostinskih znamenitosti.

KOMUNICIRANJE ZALEDNIH SLUŽB IN KONTAKTNIH CENTROV S STRANKAMI

Vaje povzemamo iz poslovne prakse področij, ki smo jih podrobneje spoznali v okviru raziskav (izdelani so programi za področja: energetike,  komunale, turizma, knjižničarstva, podjetniškega sektorja, javnih zavodov s področja šolstva in zaposlovanja)

MOJ ODZIV IN OBVLADOVANJE STRESA – ZA ENERGETSKA IN KOMUNALNA PODJETJA

Poseben program, za katerega je možno tudi sofinanciranje v okviru kompetenčnega centra. Posebnost tega programa KUPA komunikacije je v tem, da izberemo nabor tistih stresnih tem, ki so za posamezno delovno okolje s komunikacijske plati najbolj pomembne oziroma organizaciji potrebne. Ta program, ki je tudi plod naših lastnih spoznanj in izvajanja energetskih notranjih vaj tako prilagodimo vsaki organizaciji, ne glede na njeno dejavnost. Doslej smo v največjem obsegu usposabljali že prodajnike Loterije Slovenija ter celotno strukturo zaposlenih, od vodilnih do delavcev na različnih delih, v komunalnih podjetjih Simbio Celje ter Komunali Tržič.

Zanima me/rad bi zvedel več 

Partnerski programi

KUPA PROJEKTNO

V KUPA komunikacije posamezne naloge za naše naročnike izvajamo projektno, kar pomeni, da glede na želene vsebine sestavimo tudi projektno enoto iz naših stalnih sodelavcev ali vsebino izpeljemo v sodelovanju s poslovnimi partnerji. 

Pošljite povpraševanje za podrobnejši program na: info@kupa.si  
Ali izberite opcijo kontakta preko spletnega obrazca KUPA KONTAKT
Vsak dan od 8. do 20. ure nas lahko tudi pokličete: 041 640 458

Povpraševanje