Logo
Facebook
Google+
https://www.kupa.si/potrdilo-o-ogledu">
Twitter
YouTube

Potrdilo o ogledu

POTRDILO O OGLEDU
(Dokument št. 1 /KUPA nepremičnine)

 

Ime in priimek:
Št. nepremičninske izkaznice:
(kot posrednik)

in

Ime in priimek:
Naslov, gsm:
(kot potencialni kupec)
Spodaj podpisani, kot potencialni kupec nepremičnine:

….

….

potrjujem, da sem si dne_________________, ogledal navedeno nepremičnino
z  nepremičninsko agencijo  KUPA komunikacije, Biserka Povše Tašić, s.p.

 

Podpis potencialnega kupca:

Kraj in datum ogleda:

 

© Kupa komunikacije 2015