Podatki o podjetju

  • KUPA KOMUNIKACIJE, BISERKA POVŠE TAŠIĆ S.P.

  • Davčna številka SI: 91070015
  • Matična številka: 6833241000
  • Sedež: Trubarjeva 59A, 3000 Celje

Ekipa

Biserka Povše Tašić – svetovalka za boljše komuniciranje, boljše odnose, boljši sistem.  Lastnica KUPA komunikacije s.p.,  partner Agencija KUPA, področje Klasik

                          KUPA komunikacije:
Zdravimo komunikacijske odklone, rešujemo sistemske izzive!

Po izobrazbi sem univ. dipl. novinarka, dobrih 15 let izkušenj imam v medijih (od dopisnice RTV z Balkana v 90-ih letih do odgovorne urednice Novega tednika v obdobju 2011-2014) ter prav tako dobrih 15 let na področju vodenja ekipe v zasebnem in javnem sektorju ter v piaru, marketingu in organizaciji poslovnih dogodkov v vlogi podjetnice. Sem soavtorica dveh zbornikov o Balkanu ter avtorica knjige Moja pot: Start-upi za vse življenje. KUPA komunikacije sem ustanovila aprila 2015, od junija 2017 z družino živim in delam v Celju, kjer je na Trubarjevi 59a tudi poslovna enota KUPA. Prepričana sem, da je temeljno sporočilo KUPA, ki se glasi kakovostno, ustvarjalno, podjetno, aktivno komuniciranje prvi pogoj za boljši jutri vseh nas: od posameznikov do podjetij in odločevalcev v politiki.

Biserkin moto: Navdihnite! K-kakovostno, U-ustvarjalno, P-podjetno, A-aktivno!

Zakaj klasično?
Zavedam se pomena digitalizacije vsakdanjega življenja, kar se v komuniciranju še toliko bolj odraža. Kljub temu sem prepričana, da je interpersonalna komunikacija, tista iz oči v oči, vendarle temelj vsemu, kar v tehnologiji, vključno z digitalizacijo, še prihaja ali je že del našega vsakdana. Verjamem v nujnost sobivanja in nadgrajevanja klasičnega in digitalnega komuniciranja. Nekaj podobnega kot to velja v umetnosti: šele po poznavanju temeljnih zakonitosti portretiranja se lahko podamo tudi v svet abstraktne umetnosti. Niso torej dovolj le osebni nagovori strank; in ne zadošča le postavitev spletne strani ali odprtje profila na družabnem omrežju.

Tatjana Rajh, lastnica podjetja TaRaCom, digitalni marketing in druge poslovne storitve, Tatjana Rajh, s.p., partner Agencija KUPA, področje Digital

                        Tatjanin moto: Za vidnejši digitalni odtis naročnika!

Po izobrazbi sem univerzitetna diplomirana komunikologinja. Na svoji dosedanji poklicni poti sem delovala na različnih področjih komuniciranja. V zadnjem obdobju se večino časa posvečam digitalnemu marketingu. Uvajam sisteme marketing avtomizacije, pripravljam scenarije za večstopenjske avtomatizirane email kampanje ter vsebine zanje, analiziram in optimiziram email kampanje. Urednikujem spletne strani in družbena omrežja, jih optimiziram vsebinsko ter z izbiro ustreznih orodij.

Vodila sem tudi produktne marketinške kampanje. Pri njihovi pripravi sem izhajala iz različnih analiz (internih in eskternih), pregleda konkurence, postavljanja prodajnih in komunikacijskih ciljev, sledilo je brifiranje in usklajevanje z zunanjimi agencijami za pripravo kreativ in medijski zakup, spremljava in nadzor proračuna, analiza učinkov… Kampanje, ki sem jih pripravljala so bile zelo uspešne, saj so presegle vse načrtovane prodajne in komunikacijske cilje. Temu je zagotovo pripomogla tudi uporaba inovativnih komunikacijskih elementov, ki so odstopali od povprečja. Začetek moje poklicne poti pa je povezan z odnosi z javnostmi.

Zakaj digitalno?
Danes se nakupni proces prične na spletu, zato je tam prisotnost nujna. S celovitim upravljanjem večkanalne pojavnosti, od spletnih strani, družbenih omrežji, email in vsebinskega marketinga ter spletnega oglaševanja, bo vaš digitalni odtis vidnejši. Navdušujejo me rešitve, ki podjetjem danes omogočajo nadgradnje prodajnih in marketinških aktivnosti. Kreiranje marketinških kampanj v digitalnem okolju, je postalo ciljno in predvsem prilagojeno posamezniku. Spremljanje kampanj v realnem času in hitrejše prilagajanje, hitro testiranje, takojšnji rezultati glede dosega, angažiranosti, pa so sanje vsakega tržnega komunikologa.

Projektni sodelavci

V KUPA sodelujemo s poslovnimi partnerji v vlogi projektnih sodelavcev na različnih področjih:

Matjaž Lenhart, mag. rač. in inf. tehnol. je lastnik podjetja SOLITUS plus, po izobrazbi magister računalništva in informacijskih tehnologij  – avtor vseh računalniških storitev in projektov za izvedbo kvalitativnih raziskav in anketiranja ter spletne učilnice e-KUPA.

Pri terenskem delu izvajanja kvalitativnih raziskav Skriti kupec ter izvedbi anket sodelujemo ta hip z več kot 100 zunanjimi, občasnimi sodelavci. V terensko delo jih vključujemo glede na področje dela naročnika raziskave. Pri statističnem delu interpretacije rezultatov sodelujemo tudi s profesorji matematike ter statistike.

Pri izvajanju tržnih raziskav Balkanski trgi, torej na območju jugovzhodne Evrope, poleg trgov nekdanje Jugoslavije tudi v Bolgariji, sodelujemo s številnimi podizvajalci pri izpeljavi pridobivanja podatkov na terenu, ki pa jih preverjamo potem v sodelovanju s poslovnimi partnerji iz posameznih tržišč.

Povpraševanje