Kako pa kaj vaše stranke?

Učinkovito komuniciranje in pogajanje

Dve zaporedni delavnici KUPA v januarju na sedežu podjetja, kjer bi kot že odlični ponudniki izdelkov in storitev radi še izpopolnili znanja s področja komuniciranja s strankami (poudarki: kdo je dejansko moja stranka, učinkovita komunikacija z njo, zlati standardi obravnave po telefonu, v osebnem stiku in prek e-pošte, mi in naše potencialne ter dejanske stranke na družabnih omrežjih). Polne štiri ure se bomo družili na to temo, za drugo delavnico pa smo izbrali Umetnost pogajanj s temeljnimi ovirami za začetek sodelovanja, obravnavi napake kot priložnosti, zaključili pa bomo z bistvom prebojne strategije in s pomenom poznavanja lastne batne za zaključitev posla. Pa vi in vaše stranke?

Izdelamo vam digitalno strategijo z vidika uporabniške izkušnje!

Izberite KUPA v Katalogu strokovnjakov za Digitalno strategijo! Nalili vam bomo čistega vina in ponudili tudi rešitve.

Pod pojem digitalizacije lahko razumemo in uvrstimo marsikaj. Najprej morate vedeti, kaj dejansko želite v podjetju, šele potem je smiselno pripravljati digitalno strategijo. In to s primernim ponudnikom iz Kataloga strokovnjakov. V KUPA komunikacije smo specialisti z vidika uporabniške izkušnje, primerni za podjetja, ki delajo predvsem s fizičnimi kupci. Z našo raziskavo Prvi vtis vam dejansko preverimo celostno obravnavo vaših strank. Vse to pa nadgradimo še z izdelavo digitalne strategije in slednjo si lahko tudi za 60% pocenite, saj je KUPA med izvajalci v Katalogu strokovnjakov. Dobro je vedeti tudi naslednje:  Razpisnik, Slovenski podjetniški sklad je  objavil spremembo, in sicer v Uradni list RS, Št. 76, Datum: 13. 12. 2019, Stran: 2659, ki se glasi: ” Od vključno 14. 12. 2019 dalje bodo upravičeni do sredstev javnega poziva MSP, ki bodo imeli na dan oddaje vloge sedež na programskem območju Kohezijska regija Vzhodna Slovenija. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019-2023 znaša 3.000.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.” Predlagam, da se najprej slišimo po telefonu, lahko tudi skypu ali prek viberja, da preverimo, če lahko naredimo to, kar najbolj potrebujete za nadaljnjo digitalno transformacijo. Potem pa si pred vsakim poslom seveda prisluhnemo še osebno in sežemo v roke.

Preberite več!

KUPA Prvi vtis – ali kako vas vidijo stranke in zaposleni?

Preverimo  vse kanale, ki jih v stiku z vami uporablja stranka. Sistemski izzivi, ki jih odkrijemo so zgovorni za lastnike in upravo, komunikacijski odkloni pa priložnost za usposabljanje zaposlenih.

Naše naročnike je  doslej zanimalo marsikaj. Omenimo le nekaj izzivov:

  • Kako kakovostno obravnavamo stranke v našem hotelsko-zdraviliškem kompleksu?
  • Kakšen je prvi vtis stranke ob obisku naše spletne trgovine energetskih izdelkov?
  • Ali so zaposleni občinski uslužbenci dovolj ustrežljivi in dojemljivi za potrebe občanov?
  • Znajo bibliotekarji vešče ponuditi obiskovalcem knjižnice tudi dostop do oddaljenih e-gradiv?
  • Zakaj so dejansko zaposleni v našem proizvodnem podjetju – multinacionalki tako nezadovoljni z malico zunanjega dobavitelja?

In še mnogo drugih vprašanj. Kakšno je vaše?

Povpraševanje /Zanima nas …

KUPA akademija (sklop 4 seminarjev) na temo: program Učinkovito

V KUPA vam na podlagi 30-letnih izkušenj v komuniciranju in vodenju tako v javnem kot v zasebnem sektorju ponujamo lasten produkt komunikacijskega in poslovnega usposabljanja. Doslej so nam izvedbi vsebin iz programa Učinkovito s pomočjo naših posebnih KUDO kartic, škatle presenečenja, peščenih ur in rumenega prenosnika zaupali že mnogi. 

V avgustu 2019 smo prvo serijo 21 KUDO kartic s področja učinkovite komunikacije dopolnili še s svežnjem za Učinkovito vodenje, Učinkovito upravljanje časa, Učinkovito pogajanje in Učinkovito izvajanje projektov po metodi Skram ali Gruč (s poudarkom na storitvenih dejavnostih).

Poznate pravo diagnozo za pojave, kot so: preobremenjenost sodelavcev, fluktuacija, mobing, prikrita agresija, pomanjkanje motivacije, premajhna produktivnost…    Ne bo vam vedno všeč, kar bomo odkrili. Lahko pa vam pomaga pri  soočanju s težavami in pri reševanju problemov!

biserka@kupa.si 

Povpraševanje /Zanima nas …

KUPA svetovanje in KUPA coaching

Izzivom vaše organizacije, tako v zasebnem kot javnem sektorju pristopamo osebno. Ponavadi na podlagi uvodnega seminarja med slušatelji analiziramo poseben KUDO vprašalnik in tako dobimo vpogled v širšo sliko, ki je povezana z izzivi za boljšo komunikacijo, boljše odnose, boljši sistem. Na tej analitični podlagi vam lažje ponudimo ustreznejše rešitve. Tudi s pomočjo individualnega obravnave, v vlogi svetovalca ali coacha.

Kontaktirajte nas in pogovorili se bomo: biserka@kupa.si

Sporočite nam o čem in kdaj bi se želeli pogovoriti z nami

Povpraševanje