Vpis v 21-dnevni individualni komunikacijski trening!

Zakaj?

Vabim vas v poseben program individualnega komunikacijskega treninga na daljavo preko Zooma z izvedbo posameznih ur, po dogovoru z vami, tudi v živo. V prvem telefonskem ali zoom kontaktu se pogovorimo o vaši NAMERI. Torej, kaj bi radi postorili, izboljšali, spremenili na področju odnosov do sebe, drugih, v komuniciranju, vodenju?

Verjemite, po 21-dneh doslednega, osredotočenega in vztrajnega dela pri spreminjanju vzorcev v odnosih in komunikaciji ter učenju novih tehnik, veščin in metod, boste zagotovo opazili pozitiven premik. In temu je ta individualna obravnava namenjena. Da boste na koncu preprosto boljša različica sebe v vlogi partnerja, prijatelja, sorodnika, starša in seveda tudi šefa ali sodelavca!

Kako?

Ko bomo v prvem pogovoru opredelili vašo namero, torej, kaj bi želeli doseči s komunikacijskim treningom ob moji pomoči in vodenju, bo vsaka ura vsebinsko in izvedbeno pripravljena in osmišljena glede na vaše potrebe in cilje. Svoj napredek boste lahko sproti presojali in ocenjevali, saj boste pridobljena znanja in veščine lahko takoj, neposredno po koncu ure tudi uporabili.

Kako se prijavim?

Preko e-pošte: biserka@kupa.si 
Navedite: podatke o udeležencu (ime, priimek, delovno mesto, kontaktni gsm in e-naslov) ter o plačniku delavnice.
Ali izpolnite spletno prijavnico
Seveda me lahko tudi pokličete na 041 640 458

Vaš vložek:

Cena za 21 polnih ur z dodatnimi vajami tudi v okviru eKUPA učilnice znaša 1.490 evrov (z DDV). Plačilo je možno v enem obroku pred izvedbo prve dogovorjene ure ali pa v dveh obrokih po 800 evrov (z DDV), in sicer prvi del pred prvo dogovorjeno uro, preostali del pa po 14. uri, torej 14 dni po začetku izvedbe individualnega komunikacijskega treninga.

Moje reference in priporočila:

Izkušnje iz komuniciranja, vodenja in upravljanja različnih sistemov organizacij v javnem in zasebnem sektorju sem pridobivala 30 let, po formalni izobrazbi sem univ. dipl. novinarka, sicer pa sem individualno svetovanje in coaching izpeljala že za več vodij, odločevalcev ter fizičnih oseb. Med drugim sem svetovala upravi NLZOH, usposabljanja vodje v Simbio d.o.o, svetovala odvetnici, trgovki, profesorici … Nekaj mnenj zadovoljnih uporabnikov na javnih usposabljanjih imate na povezavi Priporočila 

Bi želeli pred prijavo na delavnico še kaj povprašati?

Izvajalka delavnice: Biserka Povše Tašić,  041 640 458, biserka@kupa.si