Celje, 14. 3. 2020 – V kriznih situacijah je učinkovito komuniciranje ključnega pomena. Pomisliti je treba na vse odtenke dejanja, kar velja tudi za primer, ko si člani nove vlade na nočni seji nadenejo maske. Poteza je bila zagotovo sporočilno dobro mišljena, češ, paziti moramo nase. To vam kažemo z zgledom. Hudič pa je v podrobnostih. Gre za tri ključne dejavnike oziroma komunikacijske odklone pri tem simbolnem dejanju nove vlade: razpoložljivost mask med najbolj izpostavljeno stroko,  dosegljivost mask za več kot 2 milijona prebivalcev Slovenije, neskladna komunikacija oziroma nepoenoteno stališče stroke.

Gremo po vrsti.

Razpoložljivost mask med najbolj izpostavljeno stroko

Že prvi twiter odmevi iz nekaterih bolnišnic in zdravstvenih domov kažejo, da so posamezni zdravstveni delavci ogorčeni, češ, mi, ki smo na prvi bojni liniji bi jih bolj potrebovali. Če k temu obrambni minister doda, da jih itak niso nosili vse 4 ure seje – torej so jih vmes sneli – je spet strokovno vprašanje, če so te maske zdaj za v smeti, ali si jih lahko posameznik morda spet nadene? Porečete, da je malenkost. Res je to malenkost glede na resnost celotne situacije, ampak pri kriznem komuniciranju je treba še kako pomisliti tudi na notranji zemljevid ali vse tiste filtre pri ljudeh, ki še kako vplivajo na njihov odziv. Doseženo je sporočilo, da smo v resni situaciji, vendar nehote in morda povsem nezavedno ta poteza odločevalcev opominja tudi večino državljanov: “Mi jih imamo, vi še ne. Maske namreč.” Kdor je bil predlagatelj te komunikacijske poteze torej ni dovolj dosledno pomislil, da je lahko dobro mišljeno sporočilo v kriznih razmerah sprejeto tudi napačno.

Dosegljivost mask za več kot 2 milijona prebivalcev Slovenije

Že v prejšnjih prispevkih KUPA bloga sem opozorila na dejstvo, da bi se bilo dobro zgledovati po akciji bivše države, ki se je imenovala Nič nas ne sme presenetiti. In če me spomin ne vara smo takrat bili v družinah oskrbljeni z nujnimi paketi prve pomoči. Pri pospravljanju kleti po pokojnem očetu sem tako naletela tudi še na eno masko iz tega paketa v primeru biološke vojne. Dobro bi bilo ljudem povedati, da so v blagovnih rezervah na voljo maske za vse prebivalce države in jim se lahko, če bo situacija narekovala “prek noči” tudi dostavijo. Državljani smo namreč v veliki večini ostali brez tega zaščitnega sredstva.

Neskladna komunikacija oziroma nepoenotno stališče stroke

Že v enem od prispevkov KUPA komunikacije sem opozorila na dejstvo, da so kitajski lastniki Gorenja svoje zaposlene že “opremili” z navadnimi kirurškimi maskami, ki jih morajo na tri ure menjati. Sporočila stroke so se v marsičem nasprotujoča. To kot laik razumem, saj sem prepoznala sporočilo, da je glede novega virusa toliko neznank, da vsega preprosto ni mogoče zabetonirati prvič in za vedno ter se napotki temu primerno spreminjajo, dopolnjujejo. Ampak s komunikacijskega vidika gre za občutek varnosti. Ljudje so – smo – ga izgubili. In zavedanje, da lahko v roke primeš in si nadeneš nekaj, kar te bo obvarovalo ali boš s tem ti sam zaščitil koga drugega nevedoč, da si morda že okužen z novim virusom, obstaja. Predlagam, da stroka z različnih vetrov vendarle poenoti in skomunicira tudi svojim prebivalcem kdaj, zakaj in kako si nadeti masko. Odločevalci pa to zaščitno sredstvo vsem tudi zagotovijo.

Ko bodo vsi ti trije pogoji izpolnjeni potem bo komunikacijska akcija nove vlade dosegla želen in skladen komunikacijski učinek tako kar se tiče povratne informacije državljanov kot njihove akcije. Če zelo banaliziram: nadete maske odločevalcev ta hip med ljudmi lahko delujejo kot sporočilo: “Umijte si roke, čeprav v vodovodnih ceveh nimate več vode.”

Vse dobro vsem odločevalcem in ljudem na strateško izpostavljenih delovnih mestih, ki se bodo v teh dneh dejansko v največji možni meri odpovedali svojemu zasebnemu življenju in druženju s svojci. In seveda vsem nam, ki smo v drugi plan morali potisniti delo in eksistenco, se osamiti in se trudimo udejanjati ta hip najbolj pomembno sporočilo za zajezitev koronavirusa: “Ostanimo doma.” No, sonce, gozd, narava – brez množice ljudi – so seveda dobrodošli. Srečno Slovenija.

Biserka Povše Tašić

Želim prejemati KUPA blog