V teh dneh veliko poslušamo o sorazmernosti, predvsem v odnosu do ukrepov glede koronavirusa  na slovenskih tleh. Z vidika KUPA bodice lahko pojem umestimo tudi v kontekst ene od novic oziroma ravnanj nam sosedne države. Od 9. marca letos namreč Hrvaška uvaja 14-dnevno karanteno za državljane Italije in vse druge (npr. Iran, Kitajska…), ki prihajajo iz držav in območij, ki so prepoznana kot žarišča širjenja koronavirusa. Na taisti dan je v Sloveniji sprejet sklep, da se bo na “meji” s sosednimi državami (tudi Italijo torej) začela meriti le temperatura potnikom. In sorazmernost? Na Hrvaškem imajo ta hip 2x manj primerov okužb kot v Sloveniji. Hm, premo ali obratno sorazmerje? Naloge s sklepanjem o sorazmerju so lahko v matematiki na moč zanimive. Saj veste, količini sta v premem sorazmerju, če se ob dvakratnem (trikratnem …) povečanju ene količine tudi druga količina poveča dvakrat.  In količini sta v obratnem sorazmerju, če se ob dvakratnem (trikratnem …) povečanju ene količine druga količina zmanjša dvakrat (trikrat …). Kakšno sorazmerje imamo torej v mislih pri nas?

Aktualno v KUPA