Pridobite vavčer za pripravo digitalne strategije in v Katalogu strokovnjakov izberite KUPA komunikacije!

Lahko se obrnete neposredno na nas in skupaj z vami izpolnimo obrazce za pridobitev vavčerja. Po potrditvi vaše vloge s strani DHL, da ste glede na vsebino upravičeni do povračila stroškov, se lotimo raziskave stanja in izdelamo strategijo za neposredno implementacijo rešitev v praksi.

Vsebina strategije zajema:Oceno stanja na področju digitalizacije, Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in Pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo. V KUPA vam pripravimo oceno stanja na področju digitalizacije v okviru Customer Experience (Uporabniške izkušnje).

Vaši izzivi pri tem so lahko različni, na primer: kako izboljšati uporabniško izkušnjo stranke pri nakupu v spletni trgovini, kako osvežiti blagovno znamko podjetje z uporabo digitalizacije storitev …  Vsebina strategije, ki jo izdelamo tudi v sodelovanju s poslovnimi partnerji, zajema Oceno stanja na področju digitalizacije, Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in Pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo.

Najemite nas! Povejte, kaj lahko storimo v fazi pridobivanja vavčerja in odkrili bomo prave sistemske izzive in komunikacijske odklone, ki jih lahko rešujete tudi z digitalizacijo poslovanja!

Priprava digitalne strategije po SPK zajema naslednje aktivnosti:

 • Oceno stanja na področju digitalizacije,
 • Pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
 • Pripravo strategije za podjetja za digitalno transformacijo, ki bo zajemala ključna področja (izkušnja kupca, podatkovna strategija, procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja, digitalni poslovni modeli, produkti in storitve, strategija razvoja digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, strategija razvoja digitalne kulture, kibernetska varnost in industrija 4.0)
 • Kaj:Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov priprave digitalne strategije, kar zajema naslednje aktivnosti: oceno stanja na področju digitalizacije,  pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in  pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo)
 • Upravičeni stroški: stroški za pripravo digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca)
 • Obdobje upravičenosti: od objave javnega poziva (5.4.2019) do 30.09.2023
 • Koliko:minimalno 1.000 EUR, maksimalno 9.999,99EUR
 • Višina vseh sredstev za obdobje 2019-2023: 000.000 EUR
 • Prijavitelj lahko za ta javni poziv pridobi sredstva samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023)
 • Prijavitelj mora za projekt pred oddajo vloge pridobiti predhodno pozitivno mnenje DIH Slovenija, ki je obvezna priloga k vlogi (Obrazec št. 3).
 • Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija (obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje).

Pokličite 041 640 458, pišite: biserka@kupa.si