Na enem izmed lanskih usposabljanj zaposlenih v eni izmed enot Zavoda RS za zaposlovanje smo se pogovarjali o njihovem poslanstvu, viziji in ciljih organizacije. Ter tudi o tem, kako vse našteto sovpada z njihovim osebnim poslanstvom. Ali drugače: Zakaj delajo to, kar delajo in v čem bi lahko prepoznali globlji smisel svojega delovanja. In ključno sporočilo, ki smo ga v razpravi izluščili bi se lahko glasilo takole: “Ljudem vračamo lesk v oči, vračamo dostojanstvo. Naš uspeh je, ko se človek lahko vnovič zaposli (bodisi kot podjetnik ali pri kakšnem delodajalcu), kajti moč poskrbeti zase je tisto največ, kar človek ima.”

Ko se znajdeš v bolnišnici, morda povsem nemočen, četudi obležiš le za kratek čas in postane napor že skrb za vsakdanjo čistočo… takrat si želiš samo eno: zdravje. Da bi spet stopil na svoje noge.  Da bi lahko spet zase vse postoril sam… In človek brez dela je na moč podoben takšnemu nebogljenemu bitju. Kaj je namreč lepšega kot zaslužiti s svojim znanjem, veščinami, sposobnostmi in preživeti sebe, morda širšo družino in pri tem kar počneš seveda tudi uživati.

V KUPA, ki v teh dneh vstopa v peto leto delovanja sem vse zapisano ponotranjila s sporočilom: ZA… za učinkovito komuniciranje, za učinkovite odnose, za učinkovit sistem. Tri “malenkosti”, ki še kako vplivajo na to, če kot delodajalec “prižigate ta lesk” v očeh svojih zaposlenih. Kajti ti ogenj navdiha tako ali drugače, verbalno ali neverbalno, zagotovo posredujejo tudi vašim strankam. Naj bo navdihnjen 1. maj tudi v vaših kolektivih!   https://kupa.si