Naslov tokratnega razmisleka Sistemski izzivi in komunikacijski odkloni bi lahko zapisali tudi v drugačnem vrstnem redu: Zadovoljen jaz (zaposleni) in posledično tudi stranke. Vendar pa je naš tokratni poudarek na  decembrskem seminarju za naročnika predvsem v tem, kako tudi po slabi zunanji oceni ostati notranje motiviran in zagnan za delo.  Zato se tokrat v prvem delu sprašujemo predvsem, kateri so tisti ključni dejavniki vpliva na prvi vtis stranke. In se poučimo o metodah in tehnikah, s katerimi zagotovo lahko izboljšamo način vzpostavljanja stika, odnosa in odzivanja na določene komunikacijske situacije. Poleg metode spremljanja in teorije presečne množice KUDO bomo za trenutek postali še pri Shamrockovi formuli, ki nikakor ne velja le za svet borilnih veščin. Na naš komunikacijski odziv namreč še kako zelo vpliva tudi ego…

Pri odzivanju na različne okoliščine je ključnega pomena seveda, kateri komunikacijski stil nam je bliže in s kakšnimi tehnikami se lahko priučimo bolj asertivne komunikacije. Slednja nikakor ne pomeni, da si v odnosih s sodelavci, strankami ter drugimi deležniki nadenemo sočna očala in se odpovemo svojim stališčem. KUDO razlikovanje med problemom in težavo v komuniciranju in psihologiji ter tehnike, kot so TDODAR, THINK in tudi metoda preokvirjanja pa nas lahko opolnomočijo za komunikacijo z bolj želim odzivom; s takšno, ki bo bliže ciljem, ki jih želimo doseči, ko odpremo usta, odgovorimo na telefonski klic ali odpišemo na e-povpraševanje.

V sklopu tokratnega seminarja – po meri naročnika, torej pisano “na kožo” specifični dejavnosti in izzivom pri vsakdanjem delu –  se bomo v okviru moči notranje in zunanje motivacije pomudili tudi pri oceanskem občutku, možnosti izbire, razliki med motivacijo in navdihnjenem ter pobliže spoznali tehniko Motivate. Še kako prav pride tudi tistim podjetjem, ki živijo in delujejo v skladu z gibčno tehniko izvajanja projektov, ki sliši na Skram ali Gruč.

KUPA akademija je  4-mesečni program za podjetja in skupino posameznikov, ki zajema kombinacijo eKUPA portala in seminarje na sedežu podjetja, in sicer s področja 4 vsebinskih sklopov UČINKOVITO: učinkovito komuniciranje, učinkovito upravljanje časa, učinkovito vodenje ljudi in učinkovito izvajanje projektov. Program lahko izpeljemo za najmanj 6 prijavljenih oseb na sedežu vašega podjetja ali na drugi želeni, bolj motivacijski lokaciji pri partnerjih KUPA ali po vaši izbiri. Znotraj skupine jih je lahko zaradi načina dela največ 15.  Več o posebnih in splošnih programih KUPA komunikacije

V zadnjem delu druženja, med katerim ne manjka niti priložnosti za dvig energije z izvedbo notranjih vaj, analizo zvočnih in video posnetkov ter prijetno razpoloženje, se bomo v tem programu lotili še vpliva KUDO na stranko in ugotovili, da to ni le ozračje v podjetju, je tudi način našega ravnanja, razmišljanja. In tudi v želji po pridobitvi povratne informacije – čeprav nam kdaj morda ne diši preveč in bi jo rajši preslišali ali spregledali – se bomo okrepili s poznavanjem štirih ključnih tehnik, ki nam pomagajo pri povpraševanju po vašem mnenju, sprejemanju vašega pogleda, čeprav se z vsebino slišanega ne strinjamo. Tudi svet žab je dobro poznati, predvsem takrat, ko se moramo – tudi v duhu Briana Tracy-ja – znati zazreti žabi naravnost v oči. Se torej soočiti z dejstvi in “obdelati” predvsem naš odziv.

Prijavljam se na KUPA BLOG